fbpx
Aden GlobalAden GlobalAden Global

Yabancıların Türkiye Borsasına Yatırımı

Yabancıların Türkiye Borsasına Yatırımı

Yabancıların Türkiye Borsasına Yatırımı, coğrafi, ekonomik ve demografik yapısı ile son yıllarda yatırımcılar için iyi bir alternatif olmuştur. Mevcut ekonomi politikaları, yabancı yatırımın teşviki ve desteklenmesi etrafında şekillenmektedir. Bu kapsamda yabancı yatırım mevzuatında Türkiye’de yatırımı cazip hale getiren ve yatırımcının işini kolaylaştıran birçok yenilik yapılmıştır.

Ekonomik ve yasal revizyon sayesinde, yabancı bir yatırımcı, Türkiye’ye şahsen gelmeye gerek kalmadan Türkiye’de bir vekil atayarak neredeyse tüm işlerini uzaktan tamamlayabilir. İşlem adımlarından bazılarını İnternet üzerinden çevrimiçi olarak yapabilir. Türkiye’de daha kısa sürede ve daha az masrafla, defalarca seyahat etmek zorunda kalmadan ve bürokratik işlemlerle bizzat uğraşmadan iş kurabilir.

Yabancıların Türkiye Borsasına Yatırımı

Türkiye’nin hızla büyüyen ekonomisi, stratejik konumu, elverişli kalifiye nüfusu ve düşük maliyetli işgücü, yabancı yatırımcılar ve yabancı yatırımcılar tarafından yatırım teşvikleri sağlanması gibi çeşitli nedenlerle tercih edilen ülkelerden biridir.

Türkiye’de yabancı yatırım bekliyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcılara eşit muamele edilir ve yabancı yatırımcıların ilgili uluslararası anlaşmalar ve özel kanunlarda aksi belirtilmedikçe 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği her türlü şirket kurmasına izin verilir.

Yabancılar Türkiye Borsasına Yatırım Yapabilir Mi?

Yabancıların Türkiye Borsasına Yatırımı, Türkiye’de kurulu bir şirket veya ortak olduğu bir şirket aracılığıyla hisse devralarak Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için çalışma izni alması gerekir.

Türkiye Yabancı Yatırımcıları Kabul Ediyor Mu?

Yabancıların Türkiye Borsasına Yatırımı, Türkiye, hızla büyüyen ekonomisi, stratejik coğrafi konumu, elverişli nüfusu, nitelikli ve düşük maliyetli işgücü ve yabancı yatırımcılara sağladığı yatırım teşvikleri gibi çeşitli nedenlerle yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilen ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye’deki yabancı yatırımlar memnuniyetle karşılanmaktadır .

Yabancı Yatırımcının Türkiye’de Yapabileceği Yatırımlar Nelerdir?

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yatırımcının önünde pek çok seçenek vardır. Yatırımcının Türkiye’ye geliş şekline göre farklı yatırım olanakları önerilir. Eğer gerçek kişi olarak gelecekse;

  • Türkiye’de kurulmuş bir şirkete gerçek kişi olarak ortak olabilir,
  • Türkiye’de kurulmuş bir şirketin hisselerini devralarak ortak olabilir,
  • Gayrimenkul mal satın alabilir,
  • Sabit sermaye yatırımı yapabilir,
  • Menkul kıymet satın alabilir.

Tüzel kişi olarak gelecekse;

  • Yeni bir şirket kurabilir,
  • Şube açabilir,
  • İrtibat ofisi açabilir,
  • Yurtdışında kurulu şirketi kanalıyla Türkiye’deki bir şirkete ortak olabilir.

En avantajlı yatırım türü, minimum maliyetle maksimum verimi alabilmesi hedeflenerek yatırımcının beklenti ve isteklerine göre belirlenmelidir.

Türkiye’de Şirket Kurmak

Yabancı yatırımcı Türkiye’de, Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilen şirket türlerinden herhangi birini kurabilir. Yatırımcı istediği sektörde ve istediği türden bir şirket kurarak iş yapmakta tamamen serbesttir. Yabancılar için iş kolu ve faaliyet sahası konusunda var olan tüm sınırlamalar kaldırılmıştır.

Türk ticaret hukukunda iki tür şirket tipi vardır; sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri. Sermaye şirketleri; anonim şirket, limited şirket, paylı komandit şirket ve kooperatiflerdir. Şahıs şirketleri ise adi şirket, kolektif şirket ve adi komandit şirkettir.

Sermaye şirketleri kurumsal yapılardır. En çok tercih edilen türleri anonim ve limited şirketlerdir. Bu şirketlerde şirket ortakları, şirket borçluları karşısında daha güvenli bir konumdadır; çünkü ortakların şirket borçlarından hiçbir sorumluluğu yoktur. Sermaye şirketlerinde ortaklar sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarını şirkete ödemekle yükümlüdürler.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

Yorum Yap