fbpx
Aden GlobalAden GlobalAden Global

Çalışma İzni Nedir?

Calisma Izni 3

Çalışma İzni

Yabancı çalışma izni başvurusu ve onayı olmadan yabancı uyruklu bir şahsın ülkemizde yasal olarak çalışması mümkün değildir. Çalışma izni için Çalışma Bakanlığı’na gerekli evraklar ile başvurmak gerekir. Çalışma izni için gerekli belgeler ise alınma amacına göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden yabancı danışmanlık firması ile anlaşmak sizin faydanıza olacaktır Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki yabancı personel çalışma iznine başvuru 2 farklı yolla yapılabilir. Bunlar yurtdışı ve yurtiçi başvurulardır. Her ikisinde de gerekli evraklar aynı olmak üzere sadece başvuru sırasında izlenecek yol birbirlerinden farklıdır. Para ve zaman kaybı yaşamamak için çalışma izinleri başvurusu sırasında danışmanlık hizmeti almak sizin faydanıza olacaktır.

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Çalışma izni başvurusu işveren tarafından online sistem üzerinden yapıldıktan sonra 6 iş günü içerisinde gerekli evraklar Bakanlığa ulaştırılır. Başvuru esnasında gönderilen belgelerin yanı sıra Bakanlığa belgelerin aslı postalanmalıdır. Evraklar şahsen veya posta yoluyla ulaştırılabilir. Çalışma izni için gerekli belgeler yabancı işçi ve işveren, yurt içi ve yurt dışından yapılacak başvurular için farklıdır. Öncelikle ilk başvuru için gerekli evrakları sıralamak gerekirse şöyle bir gruplandırma ve sıralama yapabiliriz:

Duruma göre yabancı işçinin sunması gereken evraklar:

 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi kopyası. Türkçe tercüme edilmiş ve resmi makamlar tarafından onaylanmış olmalıdır.
 2. Denklik belgesi. Yüksek öğrenimlerini Türkiye dışında gerçekleştirmiş yabancı işçiler için geçerlidir.
 3. Eğitim kurumlarında faaliyet gösterecek olan yabancı işçiler için Yeterlilik Belgesi. Milli Eğitim Bakanlığından alınmalıdır.
 4. En az 6 ay geçerlilik süresi bulunan ikametgah izni (yurtdışı başvurularda gereksizdir)
 5. Pasaport kopyası.

İşverenin sunması gereken evraklar:

 1. Çalışma izni başvuru formu.
 2. Resmi makamlar tarafından onaylanmış, geçen yıla ait kar-zarar tablosu ve bilanço. (Faaliyet Belgesi)
 3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi. İş yeri kuruluşunun sermaye ve ortaklık durumunu göstermektedir.
 4. Noter onaylı vekaletname
 5. Yabancı işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi
 6. Yabancı uzman çalıştırmak istenen iş yerlerinde çalıştırılan Türk vatandaşlarının ücretleri.
İlk başvuru online şekilde tamamlandıktan sonra aşağıda saydığımız evrakların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

A.YURT İÇİ BAŞVURULARI

Yabancı işçinin sunması gereken evraklar:
 1. İşveren ile işçi arasında yapılmış iş sözleşmesi.
 2. En az 6 ay geçerli oturma izni kopyası.
 3. Pasaport kopyası.
 4. Diploma kopyası.
 5. Varsa referans mektubu.
İşverenin sunması gereken evraklar:
 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Çalışma izni başvuru formu.
 3. Bir önceki yıla ait SMMM veya vergi dairesi tarafından onaylı bilanço, kar ve zarar tablosu.
 4. Türk Ticaret Sicili Gazetesi
 5. Faaliyet belgesi.
 6. Başvuru yapan kişinin noter tarafından onaylanmış vekaletnamesi

B.YURT DIŞI BAŞVURULARI

Yabancı işçinin sunması gereken evraklar:
 1. Yukarıda saydığımız belgelere ek olarak, 1 fotoğraf.
İşverenin sunması gereken evraklar:
 1. Yukarıda saydığımız belgelere ek olarak, yabancı işçinin diploma ve pasaport kopyası.
ÖNEMLİ!: Evraklar arasında iş sözleşmesi ek bir önem taşımaktadır. İş sözleşmesinde belirlenen özellikle maaş ve iş tanımının uygun şekilde hazırlanması başvurunun reddini önlemek açısından oldukça önemlidir. Maaş miktarı bakanlığın belirlediği tutarlardan az olmamalıdır.
Women 25
BİZE ULAŞIN

Çalışma İzni Başvurusu İçin Hemen İletişime Geçin !

Yorum Yap