fbpx
Aden GlobalAden GlobalAden Global

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

Yabancıların Türkiye'De Şirket Kurması

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması, hızla büyüyen ekonomisi, stratejik konumu, elverişli nüfusu, nitelikli ve uygun maliyetli işgücü, yabancı yatırımcılara sunulan devlet teşvikleri gibi çeşitli nedenlerle yabancı yatırımcıların tercih ettiği ülkelerden biri de Türkiye’dir.

2003 Yılında 4857 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun kabul edilmesiyle, yabancı yatırımcılara ve yerli yatırımcılara uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümlerince aksi öngörülmedikçe eşit muamele yapılmış ve yabancı yatırımcılara Türkiye’de mevzuatın izin verdiği tüm şirketleri kurma imkanı tanınmıştır.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

Yabancıların Türkiye’de şirket kurmasının birçok avantajı vardır. Yabancı yatırımcılara devlet desteği giderek artıyor. Buna bağlı olarak yabancıların Türkiye’de nasıl bir hukuki süreç izlemeleri gerektiği, nasıl şirket kuracakları, hangi şirket türünü seçmeleri gerektiği gibi soruların cevaplanması gerekiyor.

Yazımızda bu soruları hukuki zeminde yanıtladık ve yabancıların bilmesi gereken önemli noktalara değindik. Önemli ve karmaşık bir konu olduğu için dikkatle okumanızı öneririz.

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilir mi?

Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilirler. Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak, Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu bulunmaktadır. Bu kanunda genel olarak yatırım özgürlüğü, yabancı yatırımcılara eşit muamele ve teşvik ilkesi benimsenmiştir. Hatta yabancı yatırımcılara bir takım garantiler verilmiştir. Aşağıda bunlara temas edeceğiz.

Öncelikle belirtmek gerekir ki yabancıların şirket kuruluşu ve ticari faaliyetleri yukarıda belirtilen 4875 sayılı kanundan sonra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. Bunun dışında 4875 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin bir yönetmelik de bulunmaktadır. Son olarak 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna da burada değinmek gerekir.

Aşağıdaki alanlarda iş yapacak şirketlerin, kurulmadan ve ana sözleşmelerini belirlemeden önce bakanlıktan ön onay alması şartı var:

 • Sigorta şirketleri
 • Holdingler şeklinde kurulan anonim şirket
 • Döviz bürosu işleten şirketler
 • Bankalar
 • Finansal kiralama şirketleri
 • Faktoring şirketleri
 • Tüketici finans ve kart servisleri şirketleri
 • Bağımsız denetim şirketleri
 • Gözetim şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
 • Serbest Ticaret Bölgesini kuran ve işleten şirketler
 • Varlık yönetim şirketleri
 • Genel antrepo ile uğraşan şirketler
 • Tarımsal ürünlerin lisanslı depoculuğu ile uğraşan şirketler
 • Ticaret borsası şirketleri

Bu nedenle yabancının kuracağı şirketin bu kanun hükümlerine uyması zorunludur. Bu nedenle yabancı yatırımcıların bu süreci deneyimli mali müşavir, yeminli mali müşavir veya avukatlar yardımıyla takip etmesi çok önemlidir.

Yabancılar Türkiye’de Hangi Şirketleri Kurabilir?

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması, Türk Ticaret Kanunu’nda çeşitli şirket türleri yer almaktadır. Unutulmamalıdır ki, 4875 sayılı kanuna dayalı eşitlik ilkesi gereği yabancılar Türkiye’de Türklerin kurabileceği her türlü şirketi kurabilmektedir. Eski Kanun döneminde yabancıların sadece anonim şirket ve limited şirket kurmasına izin veriliyordu.

Yabancılar açısından artık şirket türü kısıtlaması yoktur. TTK’da yer alan her türlü şirket ve TBK’da yer alan adi şirket türlerinden en uygunu belirlenip kurulabilir. Ancak bu şirketlerin her biri kuruluş süreçleri ve özellikleri bakımından birbirinden ciddi farklılıklar içermektedir.

Peki hangi ticaret şirketleri kurulabilir? Şöyle ki;

Şahıs Şirketleri Sermaye Şirketleri
-Kollektif şirket
-Komandit şirket
-Adi şirket
-Kooperatif şirketler
-Anonim şirket
-Limited şirket
-Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Öncelikle ilgili yabancının hangi şirket türünü kurmasının en doğru olacağının belirlenmesi ve bu sürecin nasıl işleyeceği konusunda gerekli planlamayı yapması gerekir. Bu planlamayı şirketimiz ile iletişime geçerek sizler için gerek tüm planlamaları oluşturabiliriz.

Yabancılar Şirket Ortağı Olabilir Mi?

Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %40 hisseden az olmamak şartı ile (çalışma izni için) şirketlere ortak olabilirler. Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi olması yeterlidir, ilk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir.

Yabancı Kişi Şirket Müdürü Olabilir Mi?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş olan;

* Şirket ortağı limited şirket müdürü, * Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, * Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yöneticisi olan komandit ortak olan yabancılar, çalışma izni alarak çalışmak. Yabancı şirket ortağı çalışma izni almak zorunda mı? soruyu da cevaplamamız gerekirse, hisse sahibi yabancı uyruklu kişilerin işletmede fiilen istihdam edilmedikleri takdirde çalışma izni almaları zorunlu değildir. Ancak kişi işletmede çalışıyorsa çalışma izni alması zorunludur. Aynı şekilde yabancı uyruklu kişi şirketi temsile yetkili müdür ise çalışma izni alınması zorunludur.

Yabancılar Nasıl Şirket Kurar?

Yabancı Gerçek kişisinin çalışma izni olmadan şahıs şirketi kurması mümkün değildir. sadece ikamet izni yeterli olmayıp bu sebeple 5 yıllık ikamet tezkeresi ile ikametten sonra ancak çalışma iznine başvurulması durumunda şahıs şirketi kurulabilir.

Şirketimiz ile iletişime geçerek sizler için gerek tüm planlamaları oluşturabiliriz.

Yorum Yap