fbpx
Aden GlobalAden GlobalAden Global

Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır

Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır

Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Bunun için gerekli şartlar sağlanarak ilgili kuruma başvuru yapılması gerekir. Yani Türk vatandaşlığı başvurusu, vatandaşlık kazanmak için ilgili kuruma yapılan başvurudur.

Vatandaşlık Hizmeti

Türk vatandaşlığı günümüzde artık çok kolay alınabilmektedir. Yabancı uyruklu kişiler farklı alternatif yollar ile Türk vatandaşlığına geçebilirler. Bu yöntemler arasında “Gayrimenkul Yatırımı, Sermaye Yatırımı, İstihdam Yatırımı” seçenekleri bulunmaktadır. Her biri için ayrı koşullar gerekmektedir. Yazımızda sizlere hizmetini verdiğimiz bu seçenekleri tanıtacağız. Böylece Türk vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekler.

Gayrimenkul ile Vatandaşlık

Yönetmelikte yapılan değişiklik sonucunda artık yabancı uyruklu kişiler sadece 400.000$ değerinde gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığına geçebilmektedirler. Alınan 400.000$ değerindeki gayrimenkulün taşınamaz tapulu olması ve 3 yıl boyunca satılmaması gereklidir. SPK tarafından taşınamaz belgesi alınması gereken gayrimenkuller aynı zamanda sözleşmede yer alan üç yıl boyunca satılamaz ibaresini de bulundurmak zorundadırlar. Yabancı uyruklu kişiler bu satın alma işleminden sonra maddelere uymalıdır. Aksi takdirde Türk vatandaşlığı düşürülebilir.

Benzer şekilde asgari 500 bin dolar ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek.

Taşınamaz raporundan sonra gayrimenkulün piyasa fiyatı belirlenir. 400.000$ veya üzeri olan mülkler için güncel kur üzerinden hesaplama yapılır. Kurların hesaplaması ise Merkez Bankası tarafından yapılmaktadır.

Sermaye Yatırımı İle Türk Vatandaşı Olma Şartları

Sermaye yatırımı ile Türk vatandaşlığı almak için 500.000$ sabit sermaye yatırılması gerekmektedir. Son yapılan gayrimenkul değişikliği sermaye yatırımını etkilememiştir. Bu fiyat 17 Ocak 2017 tarihinde güncellenmiştir. 500.000$ tutarında yatırım yapan kişiler gerekli belgeler eşliğinde Ekonomi Bakanlığı üzerinden vatandaşlık başvurusu yaparlar. Gerekli olan belgeler ise;

 • Yatırım bilgi formu,
 • Pasaport üzerinde kimlik bilgileri olan kısmın fotokopisi,
 • Ortaklık yapısı, sermaye tutarını gösterir ticaret sicil gazetesi kaydı,
 • Sabit sermaye tutarını gösteren YMM onayı olan özel amaçlı rapor.
 • Yukarıdaki YMM raporunda 500.000$ tutarında yatırım yapıldığına dair dekont

Şeklinde olmaktadır.

İstihdam Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu gerekçesiyle uygunluk belgesi talebinde bulunan yabancı gerçek kişiler aşağıda yer alan belgeler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü) yazılı başvuruda bulunur.

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular yedi işgünü içerisinde sonuçlandırılır. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurularda eksikliğin tamamlanması için başvuru sahibine otuz günlük süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliği giderilmeyen başvurular reddedilir.

Yapılan değerlendirme neticesinde gerekli koşulları karşıladığı tespit edilen yabancılara ilişkin başvuru sonuçları İçişleri Bakanlığına ve başvuru sahibine bildirilir.

Başvuru için gerekli belgeler

 • Başvuru sahibi yabancı gerçek kişi tarafından ıslak imza ile imzalanmış başvuru dilekçesi,
 • Başvuru sahibine ait noterden alınmış imza beyannamesi,
 • Eksiksiz doldurulmuş İstihdam Bilgi Formu, İstihdam Bilgi Formunu,
 • Pasaportun kimlik bilgilerini içeren sayfalarının fotokopisi,
 • Toplamda en az 50 kişilik Türk vatandaşı istihdamının bulunduğu şirket veya şirketlerin ortaklık ve sermaye paylarını gösterir ticaret sicil gazetesi kayıtları ve güncel tarihli Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
 • Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyeri/işyerlerinde sigortalı olarak çalışan kişilerin listesini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden alınmış güncel tarihli İşyeri Çalışan Listesi.
 • Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyerinin/işyerlerinin vergi borcu durumunu gösterir Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden alınmış yazı.
 • Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyerinin/işyerlerinin sosyal güvenlik prim borcu durumunu gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden alınmış yazı.
 • Kamu kurumları tarafından yapılan idari denetimlerde Şirkete son altı ay içerisinde idari para cezası verilip verilmediğine dair yazılı beyan, ceza alınmış ise ilgili belgelerin eklenmesi.

Açıklamalar

Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu şirket veya şirketlerdeki sermaye payı ve hisse oranının yeterli düzeyde olup olmadığı Bakanlıkça değerlendirilir.

Başvuruların incelenmesinde, şirketin istihdam ettiği tam zamanlı olarak çalışan Türk vatandaşlarının son altı aylık dönemdeki süreklilik durumu dikkate alınacaktır.

Sahte ve içeriği itibarıyla yanıltıcı bilgi veya belge ile başvuruda bulunduğu Bakanlık tarafından sonradan tespit edilen başvuru sahipleriyle ilgili olarak durum gerekli işlemlerin yapılmasını teminen İçişleri Bakanlığına bildirilir.

İşinde Uzman Ekibimiz

Sizlere danışmanlık yapmak için işinde uzman ekibi bir araya topladık. Türk vatandaşlığı almak için artık sizin saatlerce araştırma yapmanıza gerek kalmayacak. İşinde uzman olan ekibimiz sizler için detaylı araştırmalar yapacak, sizin ne yapmanız gerektiğini sizlere basit bir şekilde söyleyecek. Türk vatandaşlığı alma konusunda içiniz rahat olacak. Ekibimiz sizlerle sürekli iletişim halinde kalarak gelişmeleri ve sonuçları da anlık olarak sizlere aktaracaklar. Ödeyecek olduğunuz ücretler karşılığında hizmeti son kalitede almış olacaksınız.

Yorum Yap