fbpx
Aden GlobalAden GlobalAden Global

Oturma İzni

Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir?

Oturma izni, Yabancı ikamet izni veya diğer adıyla ikamet Tezkeresi yabancı uyrukluların Türkiye’de kendilerine verilen vize süresinden daha uzun kalmak istemeleri durumunda ülkede geçici olarak ikamet etme hakkı veren belgedir.

Oturma İzni

Türkiye’de belirli bir yerde belirli bir süre yaşama hakkı sağlayan ve yetkili makamlar tarafından verilen izin belgelerine ülkemizde ikamet izni adı verilir. Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Bu belgeye sahip olan bir yabancı, oturma izni aldığı süre boyunca Türkiye’de yasal olarak yaşama hakkına sahip olur. Türkiye’de kısa dönem, öğrenci, aile, uzun dönem ve insani ikamet izni çeşitleri vardır ve başvurular göç idaresine online olarak internet üzerinden yapılır. Farklı ikamet izni türleri için yabancılardan farklı kriterler aranmakta ve gereken izinler bu kriterlere göre verilmektedir.

Oturma İzni Nasıl Alınır?

Oturma izni alma işlemleri online sistem üzerinden yapılmaktadır. Göç idaresinin online sitesi üzerinden e-ikamet aracılığı ile oturma izni başvuru yapılabilmektedir. Başvuruyu gerçekleştirmek için e-ikamet sayfasında bulunan “İlk Kez İkamet İzni Başvurusu Yapıyorum” butonu kullanılmalıdır. Bu buton aracılığıyla yönlendirilen başvuru formu eksiksiz ve doğru bilgileri içerecek şekilde doldurulmalıdır.

Form doldurulduktan sonra başvuru sürecini tamamlamak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü için randevu alınmalıdır. Bu randevu e-ikamet sistemi üzerinden alınabilmektedir.

Oturma izni nasıl alınır konusunda detaylı bilgi için uzman ekibimizle iletişime geçerek sorularınızı sorabilirsiniz.

Aile İkamet İzni

Aile ikamet izni; yabancı eşe, ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğa, ikincil koruma sahiplerine, mültecilere ve Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlara verilir. Aile ikamet izninin alınmasında ‘’destekleyici’’ kişi Türk vatandaşı olabileceği gibi, Türkiye’de ikamet izni sahibi veya mülteci ya da ikincil koruma statüsündeki bir yabancı da olabilir.

Aile ikamet izni her başvuruda en fazla iki seneliğine verilmektedir. Evli çiftlerin her ikisinin de 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Birden fazla eş ile evlilik durumunda yalnızca bir eş için aile ikamet izni başvurusunda bulunulabilmektedir. Ancak diğer eşlerden olan çocuklar için aile ikamet izni düzenlenebilmektedir. Ayrıca çocukların aile ikamet izni başvurularında Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakatı gerekmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet iznine başvurusu; aşağıda sayılı geliş amaçlarına uygun konaklama koşullarına sahip yabancılar tarafından yapılabilmektedir.

 • Türkiye’ye araştırma amacıyla gelecekler
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 • Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 • Turizm amaçlı kalacaklar
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 • Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 • Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler
 • Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

Kısa dönem ikamet izni, ilk başvuruda en fazla iki yıl süreliğine verilmektedir. Yabancı başvuru sahiplerinin, talep edilen ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca kısa dönem ikamet izni sahiplerinin yurt dışında kalma süresine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Öğrenci İkamet İzni

Öğrenci ikamet izni başvurusu; Türkiye’de Yüksek Öğrenin Kurumuna bağlı lisans, yüksek lisans, doktora ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler tarafından yapılabilmektedir. Yabancı öğrencilerin, Türkiye’ye gelişleri akabinde bir ay içerisinde öğrenci ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitelere kayıt yaptıran yabancı öğrenciler eğitim süresinin tamamını kapsayacak şekilde öğrenci ikamet izni alabilmektedirler. Öğrenci ikamet izni süresi, ikamet izni başvurusu yapan yabancı öğrencinin öğrenim süresinden çok olamaz. Ayrıca öğrenci ikamet izni sahibi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri doğrudan çalışma izni alarak çalışabilmektedir. Ancak öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamamaktadır.

Uzun Dönem İkamet İzni

Geçerli bir ikamet izni ile Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılar; uzun dönem ikamet iznine hak kazanırlar. Fakat ülkemizde mülteci, şartlı mülteci statüsünde bulunanlar ile, insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma altında bulunan yabancılar uzun dönem ikamet iznine başvuruda yapamazlar. Ek olarak uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması gerekmektedir.

 • Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
 • Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
 • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

Yabancının Türkiye dışında eğitim, sağlık veya zorunlu kamu hizmeti gibi sebepler haricinde bir yıldan uzun süreli bulunması halinde ise ikamet izni iptal edilebilir.

Women 25
BİZE ULAŞIN

Oturma İzni Başvurusu İçin Hemen İletişime Geçin !