fbpx
Aden GlobalAden GlobalAden Global

Türkiye’den Ev Almak İsteyen Yabancılar

Türkiye'Den Ev Almak İsteyen Yabancılar

Türkiye’den Ev Almak İsteyen Yabancılar, Yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’den taşınmaz satın alabilmesi 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. ve 36. maddelerinde düzenlenmiştir. Taşınmaz mülk alabilmeniz için, Türkiye’de ikamet izninizin olması şartı aranmamaktadır. Yani ikamet izniniz olmasa bile taşınmaz mülk satın alabilirsiniz. Son dönemlerde Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler neticesinde ülkemiz, pek çok yabancı uyruklu vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de en az 250.000 dolarlık gayrimenkul satın alan ya da 500.000 dolar ve üzeri yatırım yapan yabancıya Türk vatandaşlığı verilmesinin yasalaşmasıyla da birlikte, bu kişilerin Türkiye’de ev sahibi olmak konusunda talepleri de her geçen gün artıyor.

Türkiye’de geçerli mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan resmi sözleşmelerin mutlaka taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür. Satış sözleşmesi resmi şekilde yapılan taşınmazın mülkiyetinin kazanılması Tapu Müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün olmaktadır.

Türkiye’den Ev Almak İsteyen Yabancılar

Yabancıların Türkiye’den ev alma koşulları ve taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenler oldukça merak edilen ve önemli ayrıntılar içeren bir konudur. Her yabancının Türkiye’den taşınmaz almasına izin verilmemiştir, konuya ilişkin belirli sınırlamalar getirilmiştir.

Yazımızda yabancıların Türkiye’den taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir, satın alma işlemi hangi şartlara bağlanmıştır, satın alma işlemi ile ilgili sınırlamalar nelerdir gibi konu ile ilgili merak edilenleri ayrıntıları ile birlikte açıklayacağız. Önemli bir konu olması ve teknik ayrıntılar içermesi sebebiyle yazımızı dikkatle okumanızı öneririz.

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenler oldukça fazla sayıdadır. Satın alma işlemleri sırasında herhangi bir aşamada yapılacak hata yabancının aleyhine sonuç doğurabilir. Bu nedenle yabancıların Türkiye’de taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi ve satın almaya ilişkin işlemlerin deneyimli bir avukatın yardımı ile yürütülmesi önem arz eder.

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Alması İle İlgili Sınırlar

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın almaları mümkündür. Ancak satın alma çeşitli şartlara bağlanmıştır. Konuya ilişkin düzenleme 2644 Sayılı Tapu Kanunu madde 35’te bulunur. Kanun düzenlemesinde yer alan yabancıların Türkiye’de taşınmaz almasına ilişkin sınırlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkiye’den taşınmaz satın alabilecek ülke vatandaşları açısından bir sınırlama mevcuttur. Satın alacak kişinin gerçek kişi olması halinde vatandaşlığının Cumhurbaşkanının izin verdiği vatandaşlıkta bulunması gerekir.
 • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alabilmesi için satın alınan taşınmazın toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüzölçümünün %10’unu geçmemelidir.
 • Gerçek kişilerin taşınmaz alımı ülke genelinde kişi başına 30 hektar ile sınırlandırılmıştır. Ancak bazı hallerde bu sınır 60 hektara kadar genişletilebilir. Bu genişletmeyi yapma yetkisi Cumhurbaşkanındadır.
 • Ticaret firmaları dışındaki tüzel kişiler Türkiye’de taşınmaz yatırımı yapamaz. Ticaret firmaları ise almak istedikleri taşınmaza ilişkin projelerini sunmalarının ardından bu yatırımı yapabilirler. Bu şekilde satın alınan taşınmaz, sonrasında proje amacı dışında kullanılırsa ilgili Bakanlık tarafından taşınmazın tasfiyesi gerçekleştirilir.
 • Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde yabancıların taşınmaz edinmesine izin verilmemiştir. Bu alanlarda yabancılar taşınmaz satın alamaz, kiralayamaz.

Bu sınırlamalara ek olarak Cumhurbaşkanının ek kısıtlama, sınırlama getirme hakkı vardır. Cumhurbaşkanı ülke menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde yukarıda belirtilmeyen sınırlamalar getirilebilir. Bu sınırlama tamamen yasaklama şeklinde de olabilir.

Yukarıda yer verilen sınırlamalara uygun hareket etmek oldukça önemlidir. Sınırlama aykırı bir satın alma işlemi geçerli olmayacaktır. Satın alma sırasında kısıtlamaların dikkate alınarak işlemleri yürütülmesi için bir avukattan yardım almak gerekir.

Yabancılar Türkiye’de Nasıl Ev Alabilir?

Türkiye’de taşınmaz ev satışları resmi şekle tabi olup ancak Tapu Müdürlüklerinde yapılmaktadır. Tabi ki tarafların resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür. Ancak noterde yapılan satış vaadi sözleşmesi mülkün geçişini sağlamayacaktır. Satış sözleşmesi resmi şekilde yapılan taşınmazın mülkiyetinin kazanılması Tapu Müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün olmaktadır.

Tapu Kanununda yapılan değişiklikle birlikte yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz – ev satın almasında karşılıklılık esası kaldırılarak başka esaslar bakımından sınırlandırmalar olmakla birlikte en önemli sınırlamalardan biri kaldırılmıştır.

Yabancıların taşınmaz ediniminde kanunlarımızda belli sınırlandırmalar vardır. Şöyle ki;

 • Yabancılar kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.
 • Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekmektedir. Bahse konu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacağından, bu konunun ödeme yapılmadan önce açıklığa kavuşturulması önemlidir.

Yabancılar İçin Türkiye’den Mülk Edinme Hakkı

Türkiye sahip olduğu eşsiz güzellikleri ile pek çok turiste ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer almaktadır. Tatil, gezi için gelen pek çok turist Türkiye’den bir ev sahibi olmak istemekte ve yabancıların Türkiye’den ev alma şartlarını araştırmaktadır. Özellikle son zamanlarda yabancıların Türkiye’de ev sahibi olma taleplerinin artış gösterdiği bilinmektedir.

Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizde ev sahibi olmak hakkı bulunmaktadır.

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’den ev satın almasının yasal dayanağı 2644 sayılı Tapu Kanunu’na dayanmaktadır. Mayıs ayında yürürlüğe girmiş olan 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terk edilmiştir.

Taşınmaz Mülk Satın Alırken Gerekli Belge Ve Bilgiler

 • Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,
 • Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,
 • Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.

Satış sözleşmeleri yapılmadan önce, taşınmazın sınırlı ayni haklarla kayıtlı olup olmadığı, ipotekli veya satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Dairesinden kontrol edilmelidir.

Yabancıların Ev Satın Alırken Dikkat Etmesi gereken Hususlar

 • Satın alınmak istenen evin ipotek ya da haciz gibi satışa engel bir durumu olup olmadığı öğrenilmelidir. Bu bilgi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınabilmektedir.
 • Güvenilirliğinden emin olunan bir aracı firma ile anlaşma yapılmalıdır.
 • Gayrimenkul satışı ile ilgili taraflar arasında anlaşmazlık çıktığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.
 • Noter huzurunda satış vaadi sözleşmesi gerçekleştirilmesi, satış için yeterli değildir. Tapu müdürlüklerinde resmi işlemler gerçekleştirilmelidir.
 • Ev satın alma işlemlerinde ödenmesi gereken tapu harcı, alıcı ve gayrimenkul sahibi tarafından ödenir.

Yorum Yap